AASA: Υπεύθυνος, Αξιόπιστος και Κερδοφόρος Ειδικός στην Καταναλωτική Πίστη

Η AASA Global δραστηριοποιείται σε 4 χώρες και είναι εταιρεία χορήγησης καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, αλλά με εξελιγμένα μοντέλα credit scoring, αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής που διαθέτει. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η βασική καινοτομία της: χρησιμοποιεί Big Data σε συνδυασμό με παραδοσιακούς αλγόριθμους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψηφίων δανειοληπτών.
Η αξιολόγηση και εντέλει η απόφαση για κάθε νέα αίτηση δανεισμού είναι άμεση και λαμβάνεται ύστερα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία χιλιάδων στοιχείων και πληροφοριών με χαρακτηριστικά του πελάτη, από κάθε είδους διαθέσιμη πηγή: από βάσεις δεδομένων μέχρι μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το πελατολόγιό της αποτελείται από υψηλής ποιότητας δανειολήπτες, ιδιώτες που είναι ευπρόσδεκτοι να δανειστούν χρήματα από οποιαδήποτε παραδοσιακή τράπεζα, αλλά δεν εξυπηρετούνται αποτελεσματικά από την κλασική τραπεζική πίστη. Παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην δανειοδότηση, με ανταγωνιστική τιμολόγηση.
Τα μοντέλα της AASA ανανεώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς, με αποτέλεσμα οι δείκτες αθέτησης υποχρεώσεων και οι επισφάλειες να είναι αισθητά μικρότερες από αυτές του ανταγωνισμού. Η αίτηση και χορήγηση των δανείων γίνεται είτε online, είτε offline μέσω συνεργαζόμενων brokers.

Ιστορικό
Η AASA ιδρύθηκε στη Φινλανδία το 2010 και πέτυχε να είναι κερδοφόρα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Σήμερα δραστηριοποιείται σε Πολωνία, Εσθονία, Σουηδία και Φινλανδία.
Το 2012 εισήλθε στην αγορά της Πολωνίας με ιδιαίτερη επιτυχία. Η πολωνική αγορά χαρακτηρίζεται από σταθερό θεσμικό πλαίσιο, ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία, οικονομική ανάπτυξη και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια. Τέλος, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο υλοποίησης των πλάνων επέκτασής της σε νέες αγορές, το 2016 ξεκίνησε η δραστηριοποίησή της στη Σουηδία.
Η AASA αποτελεί την πιο πρόσφατη επένδυση του ομίλου Olympia στο εξωτερικό, ύψους 15 εκατ. ευρώ. Η Olympia απέκτησε περίπου το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας το 2015 (διατηρεί το 49% από κοινού με τη Novator), ενώ το υπόλοιπο 51% ανήκει στους ιδρυτές της.
Διαθέτει μια έμπειρη διοικητική ομάδα, επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο και παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς τα εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιεί της επιτρέπουν να οικοδομεί ποιοτικά δανειακά χαρτοφυλάκια που «αντέχουν» σε αλλαγές των οικονομικών κύκλων, ακόμα και σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής ύφεσης.
________________________________________
Πολωνία
Aasa Polska
ur. Hrubieszowska 2, 01-209, Warsaw, Poland

Εσθονία
Aasa Global
Laeva 2, Tallinn, 10111, Estonia

Φινλανδία
Aasa OY
Hiomote 19, Helsinki, Finland

Σουηδία
Aasa Kredit Svenska
St. Eriksgatan 117, 11343, Stockholm, Sweden