AASA

Ο Υπεύθυνος, Αξιόπιστος και Κερδοφόρος Ειδικός στην Καταναλωτική Πίστη

Η AASA Global (http://aasaglobal.com) από τη Φινλανδία, είναι εταιρεία χορήγησης καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση, αλλά με εξελιγμένα μοντέλα credit scoring, αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής που διαθέτει. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η βασική καινοτομία της: χρησιμοποιεί Big Data σε συνδυασμό με παραδοσιακούς αλγόριθμους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψηφίων δανειοληπτών.

Η αξιολόγηση και εντέλει η απόφαση για κάθε νέα αίτηση δανεισμού είναι άμεση και λαμβάνεται ύστερα από τη συγκέντρωση και επεξεργασία χιλιάδων στοιχείων και πληροφοριών με χαρακτηριστικά του πελάτη από κάθε είδους διαθέσιμη πηγή: από βάσεις δεδομένων μέχρι μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Τα μοντέλα της AASA ανανεώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς, με αποτέλεσμα οι δείκτες αθέτησης υποχρεώσεων και οι επισφάλειες να είναι αισθητά μικρότερες από αυτές του ανταγωνισμού. Η αίτηση και χορήγηση των δανείων γίνεται είτε online είτε offline μέσω συνεργαζόμενων brokers.

Το πελατολόγιο της αποτελείται από υψηλής ποιότητας δανειολήπτες, ιδιώτες που είναι ευπρόσδεκτοι να δανειστούν χρήματα από οποιαδήποτε παραδοσιακή τράπεζα, αλλά δεν εξυπηρετούνται αποτελεσματικά από την κλασική τραπεζική πίστη. Παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην δανειοδότηση με ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Ιστορικό

Η AASA ιδρύθηκε στη Φινλανδία το 2010 και πέτυχε να είναι κερδοφόρα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Σήμερα δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τη Σκανδιναβία, με «ορμητήριο» την Εσθονία.

Το 2012 εισήλθε στην αγορά της Πολωνίας με ιδιαίτερη επιτυχία. Η πολωνική αγορά χαρακτηρίζεται από σταθερό θεσμικό πλαίσιο, ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία, οικονομική ανάπτυξη και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια. Τέλος, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) στην Ευρώπη. Υπάρχουν πλάνα επέκτασης σε νέες αγορές, αρχίζοντας το 2016 από τη Σουηδία.

Αποτελεί την πιο πρόσφατη επένδυση του ομίλου Olympia στο εξωτερικό, ύψους 15 εκατ. ευρώ. Η Olympia απέκτησε περίπου το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας το 2015 (διατηρεί το 49% από κοινού με τη Novator), ενώ το υπόλοιπο 51% ανήκει στους ιδρυτές της εταιρείας.

Διαθέτει μια έμπειρη διοικητική ομάδα, επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο και παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς τα μοντέλα πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιεί της επιτρέπουν να οικοδομεί ποιοτικά δανειακά χαρτοφυλάκια που «αντέχουν» σε αλλαγές των οικονομικών κύκλων, ακόμα και σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής ύφεσης.

Το 2015 η εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξηση σε όλους τους οικονομικούς δείκτες της: αύξησε το χαρτοφυλάκιο της κατά περίπου 5 φορές (PLN 171,1 εκατ.) αύξησε τα έσοδα της κατά 4,4 φορές (PLN 53,8 εκατ.) παρουσίασε υψηλή λειτουργική κερδοφορία.