Φιλοσοφία & Αποστολή

Πίστη για το αύριο

Η Olympia είναι ένας Όμιλος με διευρυμένες δραστηριότητες, εύρωστος οικονομικά που διαγράφει με συνέπεια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία από το 1980 στην Ελληνική και τη διεθνή αγορά.  Ο Όμιλος Olympia έχει στο DNA του τη φιλοσοφία του επιχειρείν και θέτει τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο << χτίζοντας γέφυρες >> με το παρόν και το μέλλον. Αυτή είναι και η παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενεές.

Πιστεύουμε και στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα,γι΄αυτό και το όραμα μας είναι η δημιουργία αξίας για τις εταιρείες του Ομίλου μας και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Πρεσβεύουμε την επιχειρηματική αυτονομία και στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του κάθε Business unit που μας απαρτίζει με στόχο τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Για αυτό και εφαρμόζουμε το μοντέλο της Μακροδιοίκησης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μας.

Έχουμε πίστη στις προοπτικές της αγοράς της χώρας μας  και στηρίζουμε σταθερά την Ελληνική οικονομία μέσα από τις επενδύσεις μας.

Διερευνούμε και αναλύουμε επιχειρηματικές δυνατότητες με μοντέρνα, τεχνοκρατικά, αλλά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Δημιουργούμε αξία, τόσο για τους μετόχους του όσο και για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λαμβάνει χώρα η επιχειρηματική μας δράση.

Το επιχειρηματικό μας αποτύπωμα έχει και σημαντική κοινωνική συμβολή στο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.