Γραφείο Τύπου

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με:
Την Ανθή Τροκούδη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Olympia Group a.trokoudi@olympiagroup.gr
Τη Βάσω Γρίβα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Olympia Group v.griva@olympiagroup.gr